Privolitev za obdelavo osebnih podatkov - mojepivo.si

Privolitev za obdelavo osebnih podatkov v zvezi s prijavo na mojepivo.si


Na mojepivo.si (Sfera d.o.o., Ob železnici 14, 1000 Ljubljana, davčna št.: 26571188) sledimo načelom transparentnosti in skrbnega ravnanja z osebnimi podatki v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (angl. General Data Protection Regulation – GDPR; v nadaljevanju uredba) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Potrebujemo vašo privolitev, da lahko osebne podatke, ki smo jih pridobili z vašo prijavo na naše storitve, uporabljamo, hranimo in obdelujemo za določene namene. Vse informacije o upravljanju posameznih privolitev najdete v nadaljevanju.

Privolitve, ki se nanašajo na prejemanje naših objav


Z izpolnitvijo obrazca za prijavo na prejemanje mojepivo.si objav o aktualni ponudbi in novostih s področja spletne trgovine se uporabnik strinja s posredovanjem podatkov, ki v skladu z zakonodajo veljajo za osebne podatke. V tem primeru so to: ime in priimek, e-pošta in IP naslov naprave, s katere se prijavlja. Ob prijavi se ima uporabnik možnost strinjati z uporabo osebnih podatkov v naslednje namene:

 1. Privolitev za sledenje vašim aktivnostim in interesom na portalu mojepivo.si in pripadajočih poddomenah in sodomenah (sfera.si, msfera.si, pivovarnar.si, sferashop.si, hopsnbrew.com) (OBVEZNO):
  • Iznos, hramba in obdelava podatkov v orodju za marketinško avtomatizacijo, ki nam pomaga kontinuirano spremljati vaše aktivnosti na vseh poddomenah portala mojepivo.si, nam omogočajo izvajanje naročenih storitev, kontaktiranje, povezano z vašimi aktivnostmi na straneh mojepivo.si, ter agregirane in anonimizirane analize uporabe portala in tamkajšnjih vsebin.
  • Vsi osebni podatki se uporabljajo izključno za namene izvajanja naših storitev, anonimizirane analize ter optimizacijo našega poslovanja in niso dostopni javnosti, razen v primeru, ko nam uporabnik to izrecno dovoljuje s posebno privolitvijo za takšne namene.
 2. Privolitev za prejemanje mojepivo.si objav o aktualni ponudbi in novostih s področja spletne trgovine velja do preklica in obsega (OBVEZNO):
  • uporabo podatkov za pošiljanje rednih e-objavo aktualnih trendih,
  • uporabo podatkov za občasno pošiljanje ostalih vsebin,
  • iznos, hrambo in obdelavo podatkov v orodju za marketinško avtomatizacijo, ki nam omogoča pošiljanje teh objav
  • obdelavo podatkov s psevdonimizacijo (tako, da jih ni mogoče pripisati specifičnemu posamezniku)
 3. Privolitev za prejemanje personaliziranih obvestil in ponudb velja do preklica in obsega (OPCIJSKO) :
  • uporabo podatkov za neposredno trženje
  • ponovno ciljanje na platformah za digitalno oglaševanje (Facebook, AdWords …) z namenom predstavitve vseh naših storitev
  • iznos in obdelavo podatkov v orodjih za digitalno oglaševanje (uporaba e-pošte za pripravo anonimiziranih segmentov uporabnikov, v tem primeru e-pošte ni mogoče pripisati specifičnemu posamezniku)
  • obdelavo podatkov s psevdonimizacijo (tako, da jih ni mogoče pripisati specifičnemu posamezniku)


VAŠE PRAVICE NA PODLAGI DANIH PRIVOLITEV

Posameznik lahko od upravljavca osebnih podatkov kadarkoli zahteva, da stalno ali začasno preneha z uporabo njegovih osebnih podatkov v prej navedene namene. Takšno zahtevo lahko kadarkoli naslovi na e-naslov info@sfera.si in podrobno navede, katere privolitve želi preklicati.

Poleg tega ima tudi naslednje pravice:

 • pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov, ki so bili zbrani v povezavi z njim, pri čemer lahko upravljavec uporabi vsa razumna sredstva za preverjanje istovetnosti posameznika, čigar so osebni podatki, posebej v primeru spletnih storitev in spletnih identifikatorjev
 • pravico do popravka netočnih podatkov, zbranih v povezavi z njim, pri čemer lahko upravljavec uporabi vsa razumna sredstva za preverjanje istovetnosti posameznika, čigar so osebni podatki, posebej v primeru spletnih storitev in spletnih identifikatorjev
 • pravico do »pozabe«, torej izbrisa vseh podatkov, če so izpolnjeni pogoji iz 17. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov
 • pravico do prenehanja uporabe osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, vključno s profiliranjem
 • pravico do avtonomnega odločanja o uporabi osebnih podatkov, ki temelji na avtomatizirani obdelavi
 • pravico do vložitve pritožbe proti upravljavcu osebnih podatkov pri nadzornem organu, če meni, da obdelava njegovih osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov


Postopek uveljavljanja pravic

 • Seznanjen/a sem, da lahko vse zgoraj navedene zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, naslovim v pisni/elektronski obliki na upravljavca na na naposlovni naslov ali na e-naslov info@sfera.si.
 • Seznanjen/a sem, da lahko upravljavec za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki od mene zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da me ne more zanesljivo identificirati.
 • Seznanjen/a sem, da mora upravljavec na mojo zahtevo, s katero uveljavljam svoje pravice v zvezi z zgoraj navedenimi osebnimi podatki, odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.
Za prejemanje objav klinkite na povezavo: prijavljam se na objave
© 2002-2022 Sfera d.o.o.